Arend Roelofse winnaar jaarlijkse marathon

Op zaterdag 19 augustus stond onze jaarlijkse marathonwedstrijd op het programma. Er hadden zich 25 deelnemers opgegeven.
Nadat de loting van de steknummers had plaatsgevonden, vertrokken alle deelnemers naar hun plaatsen en begonnen met de opbouw van hun spullen.
 
Om 9:00 uur begon de wedstrijd en al snel werd duidelijk dat het erg moeilijk zou worden om vis te vangen, zelfs het vangen van kleine vis viel erg tegen. De enige die hier geen last van had was Arend Roelofse. Op de bekende kleine visjesplek naast het riet bleef hij gestaag zijn visjes vangen, kort achter het riet. Naarmate de wedstrijd vorderde ging hij op volle lengte ook mooie  voorntjes vangen.
 
Van 12:00 tot 13:00 uur werd tijdens de pauze de catering verzorgd door Bert, Anja en Ger. Hiervoor zijn wij hen namens de vissers erg dankbaar.
 
Ook na de pauze was het alleen Arend die zijn vissen bleef vangen. Door de korte en lange stek netjes te onderhouden en deze telkens om beurten af te vissen, kon hij een groot aantal vissen vangen. Het bracht hem uiteindelijk de dik verdiende winst, met 5.287 gram won hij de wedstrijd ruimschoots.
Jan van Brenk werd tweede met 1.391 gram. De pas 14-jarige Niels van de Bijl werd derde met 499 gram.
 
We bedanken alle deelnemers voor de sportieve en gezellige wedstrijd en hopelijk tot volgend jaar.
 
 

Henk Rijkse wint laatste 50+ wedstrijd, Hans de Jongh overtuigend kampioen.

Op maandag 17 juli werd de laatste competitiewedstrijd 50+ gevist. Er kwamen 13 deelnemers op de wedstrijd af. Naarmate de competitie vorderde werd er steeds meer vis gevangen.
Ook vandaag konden een aantal deelnemers een mooi netje voorns vangen.
 
Henk Rijkse, die een koopplek lootte, verzilverde deze glansrijk. Met een mooi netje kleine voorns, met een totaalgewicht van 1.824 gram, won hij de wedstrijd. Hans de Jongh werd tweede met 1.120 gram en Henk van den Berg derde met 732 gram.
 
Het kampioenschap werd met een ongekend laag puntentotaal gewonnen door Hans de Jongh. Hans behaalde in 5 wedstrijden een totaal van 7 punten en ving in totaal 13.626 gram. Klaas Schaap werd tweede met 16 punten en 4.141 gram en de derde plaats was voor Henk Rijkse met 18 punten en 3.688 gram.
 
 

Jaap van Dijk wint de 6e competitiewedstrijd vaste hengel

Op zaterdag 15 juli werd de zesde competitiewedstrijd met de vaste hengel gevist in het Linge-kanaal aan Hemmenzijde. Onder mooie omstandigheden begonnen 11 deelnemers aan de wedstrijd, wetende dat het altijd lastig is om vis te vangen in het Kanaal.
 
Zo ook vandaag, het was in het begin sprokkelen voor een visje. Jaap van Dijk, vissend vanaf de startkopstek, wist onder andere een prachtige brasem te vangen en won zodoende de wedstrijd met 2.935 gram. Hans de Jongh werd tweede met 911 gram en Klaas Schaap derde met 863 gram.
 
De volgende wedstrijd in dit kampioenschap wordt na de vakantie gevist op 9 september, wederom aan het Linge-kanaal aan Hemmenzijde. 
 
 

Alberto van de Bijl en Kees van Schenkhoff winnen koppelwedstrijd vrij hengel

Op zaterdag 24 juni stond de jaarlijkse koppelwedstrijd vrije hengel op het programma.
Dit jaar was weer eens gekozen om in de kleiput Wolfswaard te vissen. Er kwamen 13 koppels op de wedstrijd af, waardoor het parcours mooi gevuld was. Omdat hier al enkele jaren geen wedstrijd meer gehouden is, was iedereen benieuwd hoe het zou gaan.
 
Om 9:00 uur begon de wedstrijd. Er werd al verwacht dat het wel even zou duren voordat de vis zou gaan bijten. Pas vlak voor de middagpauze werden de eerste vissen gevangen door het koppel Alberto en Kees. Zij wisten in korte tijd twee mooie brasems te vangen en zo kwam de pauze voor hen op een enigszins verkeerd moment.
 
Nadat iedereen zich tegoed had gedaan aan de heerlijke gehaktballen, worsten en de nodige drank, verzorgd door Anja, Adri en Bert, ging iedereen weer vol goede moed naar hun plaatsen, in de hoop dat de tweede helft van de wedstrijd beter zou verlopen. Helaas was dat voor vele koppels niet het geval en bleven hun feedertoppen ook nu roerloos staan.
 
Voor Alberto van de Bijl  en Kees van Schenkhoff was dit niet geval, zij gingen door met waar ze vlak voor de pauze mee gestopt waren, vis vangen dus. Zij wisten deze wedstrijd met overmacht te winnen met een totaal gewicht van 17.500 gram. Ook het koppel Gerrit van Eck en Rien van de Sluis wist een paar mooie vissen te vangen en werden tweede met 4.894 gram. Kees van Doorn en Gerdie Timmer werden derde met 3.655 gram.
 
Na afloop werden, onder het genot van een hapje en een drankje, de prijzen uitgereikt.
We willen onze vaste slager, Cees van de Bijl, hartelijk danken voor de extra vleesprijzen die hij beschikbaar stelde. Hierdoor gingen alle koppels met een prijs naar huis.
 
 

Luc Berends federatiekampioen in categorie U15

Op zondag 11 juni viste namens HSV 't Alvertje, de 10-jarige Luc Berends de selectie vaste stok U15 te Velp. En met succes, hij wist evenals vorig jaar de winst te pakken.
Door dit resultaat mag hij naar het NK U15 op 9 september aan het Beukerskanaal.
 
Wij feliciteren Luc van harte met dit mooie resultaat en wensen hem veel succes op het komenede NK.
 
 

Hans van de Weerdt federatiekampioen feedervissen!!!

Op zaterdag 10 juni werd de selectiewedstrijd feedervissen gehouden aan de Oude IJssel bij Laag Keppel. Namens HSV 't Alvertje deden 8 deelnemers mee aan deze wedstrijd.
Nadat de loting had plaats gevonden vertrokken de in totaal 65 deelnemers naar hun visplaatsen.
 
Het was een moeilijke visserij, de vis bestond hoofdzakelijk uit grote brasems die voorzichtig aasde.
Met overmacht won Hans van de Weerdt de wedstrijd met ruim 34 kilo. Ook Johan Heenck liet zich van zijn goede kant zien. Dankzij een 2e plaats in zijn vak, met bijna 10 kilo, plaatste ook hij zich voor het NK. Ronald Wildschut werd 5e in zijn vak met ruim 2 kilo, maar door een afzegging mag hij ook naar het NK.
 
Voor de overige vissers van onze vereniging verliep de wedstrijd helaas minder soepel.
 
Namens de vissers bedanken wij de wedstrijdcommissie voor de goede organisatie.
 
 

Jaarvergadering 2017.

Op woensdag 2 februari werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Op deze avond werden de plannen voor het komende jaar voorgelegd en konden de aanwezige leden hun zegje doen.
 
De vergadering werd geopend met een minuut stilte voor de leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. De notulen van de jaarvergadering 2016 werden behandeld en vervolgens goedgekeurd.
De secretaris las zijn jaarverslag voor. Daarna kwam de penningmeester aan het woord en werd er ook verslag gedaan door de kascommissie. Hierna werd door de vergadering decharge verleend aan de penningmeester.
 
Ook hadden we een jubilaris, Klaas Schaap zit alweer 40 jaar in het bestuur, een ongelofelijke lange tijd. Hij werd dan ook volledig terecht in het zonnetje gezet.
Ook waren er drie bestuursleden aftredend en herkiesbaar. Hiermee ging de vergadering akkoord.
 
Na de mededelingen en discussie kwam de afsluitende rondvraag. Hier werden door een aantal leden vragen gesteld, die waar mogelijk direct beantwoorde werden of meegenomen door het bestuur.
 
In de pauze werden er lootjes verkocht, de prijzentafel was weer erg goed gevuld. Wij willen de sponsoren daarvoor hartelijk bedanken. Met name hengelsport Timmer stelde weer een aantal mooie prijzen beschikbaar voor de verloting. De overige sponsoren staan op de website vermeld in het menu "Weblinks".
 
Na de pauze was het tijd voor de prijsuitreiking. Daar werden de prijzen uitgereikt aan de kampioenen van het afgelopen seizoen en de andere prijswinnaars. Er waren vele prijzen.
Foto's van de prijzen, bekerwinnaars en de jubilaris staan in het menu "Fotogalerij".
 
 

Formulieren te downloaden

Mocht u onverhoopt uw nieuwsbrief, lijst van viswateren 2016-2018 of het wedstrijdprogramma van 2017 kwijt zijn geraakt.
Deze formulieren zijn te downloaden onder "Downloads". Heel makkelijk uit te printen voor gebruik!
Buienradar
Dit is de
buienradar
voor regio
'Opheusden',
klik op de kaart
voor een
gedetaileerde
versie.

Ga verder »
Weerbericht