Henk Rijkse wint de eerste 50+ wedstrijd.

Op 8 mei stond de eerste competitiewedstrijd 50+ op het programma, die gevist werd in de Linge aan de Dalwagen. Er kwamen 15 deelnemers op de wedstrijd af.
De vangsten waren uiterst mager te noemen en bestond voornamelijk uit grondels en kleine voorntjes.
 
Henk Rijkse won de wedstrijd met 241 gram. Hans de Jongh werd tweede met 233 gram en op de derde plaats eindigde Henk van den Berg met 182 gram.
 
De volgende 50+ wedstrijd is op maandagavond 22 mei.
 
 

Ronald Wildschut wint tweede competitiewedstrijd vaste hengel.

Op zaterdag 6 mei werd de tweede competitiewedstrijd met de vaste hengel gevist in de Rijn aan de Marsdijk bij Lienden. Er kwamen 12 deelnemers op de wedstrijd af.
De Rijn stroomde licht, wat de visserij interessant maakte. Sommigen kozen ervoor om drijvend te vissen, anderen visten "op zink", zoals we dat noemen.
 
Het was niet makkelijk om vis te vangen, de vangst bestond hoofdzakelijk uit windes en grondels.
Ronald Wildschut won de wedstrijd. Door flink wat maden te droppen toen de wind even stil viel, wist hij drie grote windes te vangen. Hij won met 3.842 gram. Hans de Jongh werd tweede, hij wist twee windes te vangen en won zo in vak A met 2.614 gram. Pieter Moerman werd derde met 1.386 gram.
 
Aanstaande maandag 8 mei staat de start van de 50+ competitie op het programma. Deze wedstrijd zal, zoals gebruikelijk, gevist worden in de Linge naast de Dalwagen.
 
 

Ronald Wildschut wint onderlinge clash met HSV Ons Genoegen

Op zaterdag 29 april werd de onderlinge wedstrijd met HSV Ons Genoegen uit Wageningen gevist, aan de grondput in Opheusden. Helaas kwamen er maar 11 deelnemers op de wedstrijd af.
 
Over de vangst kunnen we heel kort zijn. De aanwezige vissers werden helaas niet beloond voor hun komst. Ronald Wildschut was de enige deelnemer die vis wist te vangen. Met 1.103 gram won hij de wedstrijd.
 
De wedstrijd werd gezellig afgesloten in sporthalbar de biezenwei. Daar werd onder het genot van een drankje de prijzen uitgereikt. Schrale troost voor de aanwezige vissers, alle deelnemers hadden prijs.
 

Selectiewedstrijden HF Midden Nederland

De wedstrijdcommissie van de federatie Midden Nederland heeft de data van de selectiewedstrijden definitief vastgesteld.
In ons wedstrijdprogramma staat de selectiewedstrijd dobbervissen voor 55+ vermeld op zaterdag 20 mei, maar die wedstrijd is verplaatst naar 13 mei. 
 
Inschrijven als deelnemer aan deze wedstrijden gaat vanaf heden digitaal. Hiervoor is een formulier aangemaakt op de website van de federatie onder het kopje Wedstrijden >> inschrijven selectiewedstrijden:
 
http://www.hfmiddennederland.nlwedstrijden/inschrijven-selectiewedstrijden.html
  
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per wedstrijd.
________________________________________________________________________________
 
Selectiewedstrijd dobbervissen voor senioren 55+: 
  
Er wordt gevist volgens de wedstrijdvoorschriften van Sportvisserij Nederland. Mocht de federatie hier op specifieke punten vanaf zien, dan zullen de deelnemers hiervan ruim voor de wedstrijd geïnformeerd worden.

Data wedstrijd:   zaterdag 13 mei 2017, Merwede Kanaal.
Wedstrijdduur:    4 uur. 
 
Inschrijving voor bovenstaande wedstrijd moet uiterlijk 29 april 2017 bij de federatie binnen zijn.
________________________________________________________________________________
 
Selectiewedstrijd feedervissen: 

Er wordt gevist volgens de wedstrijdvoorschriften van Sportvisserij Nederland. Mocht de federatie hier op specifieke punten vanaf zien, dan zullen de deelnemers hiervan ruim voor de wedstrijd geïnformeerd worden.

Data wedstrijd:   zaterdag 10 juni 2017, Oude IJssel Keppel.
Wedstrijdduur:    5 uur. 
 
Inschrijving voor bovenstaande wedstrijd moet uiterlijk 3 juni 2017 bij de federatie binnen zijn.
________________________________________________________________________________
    
Namens het bestuur wensen wij u alvast een goede vangst.
 
 

Jaarvergadering 2017.

Op woensdag 2 februari werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Op deze avond werden de plannen voor het komende jaar voorgelegd en konden de aanwezige leden hun zegje doen.
 
De vergadering werd geopend met een minuut stilte voor de leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. De notulen van de jaarvergadering 2016 werden behandeld en vervolgens goedgekeurd.
De secretaris las zijn jaarverslag voor. Daarna kwam de penningmeester aan het woord en werd er ook verslag gedaan door de kascommissie. Hierna werd door de vergadering decharge verleend aan de penningmeester.
 
Ook hadden we een jubilaris, Klaas Schaap zit alweer 40 jaar in het bestuur, een ongelofelijke lange tijd. Hij werd dan ook volledig terecht in het zonnetje gezet.
Ook waren er drie bestuursleden aftredend en herkiesbaar. Hiermee ging de vergadering akkoord.
 
Na de mededelingen en discussie kwam de afsluitende rondvraag. Hier werden door een aantal leden vragen gesteld, die waar mogelijk direct beantwoorde werden of meegenomen door het bestuur.
 
In de pauze werden er lootjes verkocht, de prijzentafel was weer erg goed gevuld. Wij willen de sponsoren daarvoor hartelijk bedanken. Met name hengelsport Timmer stelde weer een aantal mooie prijzen beschikbaar voor de verloting. De overige sponsoren staan op de website vermeld in het menu "Weblinks".
 
Na de pauze was het tijd voor de prijsuitreiking. Daar werden de prijzen uitgereikt aan de kampioenen van het afgelopen seizoen en de andere prijswinnaars. Er waren vele prijzen.
Foto's van de prijzen, bekerwinnaars en de jubilaris staan in het menu "Fotogalerij".
 
 

Formulieren te downloaden

Mocht u onverhoopt uw nieuwsbrief, lijst van viswateren 2016-2018 of het wedstrijdprogramma van 2017 kwijt zijn geraakt.
Deze formulieren zijn te downloaden onder "Downloads". Heel makkelijk uit te printen voor gebruik!
Buienradar
Dit is de
buienradar
voor regio
'Opheusden',
klik op de kaart
voor een
gedetaileerde
versie.

Ga verder »
Weerbericht