Pieter Moerman wint ook 10e competitiewedstrijd feedervissen.

Op zaterdag 18 maart werd de voorlaatste competitiewedstrijd feedervissen gevist, er werd wederom in de zuigerplas achter van Dam gevist. Door het slechte weer kwamen er maar 6 deelnemers op de wedstrijd af.
 
De vangst was wederom bedroevend. Pieter Moerman won de wedstrijd met 1.318 gram.
Dick van de Kolk werd tweede met 233 gram. De overige deelnemers hadden geen vis. 
 
In de competitiestand is het wel ongekend spannend. Dick van de Kolk heeft nog een minieme voorsprong, maar Pieter Moerman zit hem op de hielen.
 
Op zaterdag 1 april is de laatste wedstrijd. Dan zullen we zien of Dick nog te achterhalen is of dat hij de competitie in zijn voordeel weet te beslissen. Er wordt dan wederom gevist in de zuigerplas achter de voormalige meubelzaak van Dam.
 
 

Selectiewedstrijden HF Midden Nederland

De wedstrijdcommissie van de federatie Midden Nederland heeft de data van de selectiewedstrijden definitief vastgesteld.
In ons wedstrijdprogramma staat de selectiewedstrijd dobbervissen voor 55+ vermeld op zaterdag 20 mei, maar die wedstrijd is verplaatst naar 13 mei. 
 
Inschrijven als deelnemer aan deze wedstrijden gaat vanaf heden digitaal. Hiervoor is een formulier aangemaakt op de website van de federatie onder het kopje Wedstrijden >> inschrijven selectiewedstrijden:
 
http://www.hfmiddennederland.nlwedstrijden/inschrijven-selectiewedstrijden.html
  
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per wedstrijd.  
________________________________________________________________________________
 
Selectiewedstrijd dobbervissen voor senioren van 25-54 jaar: 
 
Er wordt gevist volgens de wedstrijdvoorschriften van Sportvisserij Nederland. Mocht de federatie hier op specifieke punten vanaf zien, dan zullen de deelnemers hiervan ruim voor de wedstrijd geïnformeerd worden.
 
Data wedstrijd:   zaterdag 15 april 2017, Oude IJssel Keppel.
Wedstrijdduur:    4 uur. 
 
Inschrijving voor bovenstaande wedstrijd moet uiterlijk 1 april 2017 bij de federatie binnen zijn.
________________________________________________________________________________
 
Selectiewedstrijd dobbervissen voor senioren 55+: 
  
Er wordt gevist volgens de wedstrijdvoorschriften van Sportvisserij Nederland. Mocht de federatie hier op specifieke punten vanaf zien, dan zullen de deelnemers hiervan ruim voor de wedstrijd geïnformeerd worden.

Data wedstrijd:   zaterdag 13 mei 2017, Merwede Kanaal.
Wedstrijdduur:    4 uur. 
 
Inschrijving voor bovenstaande wedstrijd moet uiterlijk 29 april 2017 bij de federatie binnen zijn.
________________________________________________________________________________
 
Selectiewedstrijd feedervissen: 

Er wordt gevist volgens de wedstrijdvoorschriften van Sportvisserij Nederland. Mocht de federatie hier op specifieke punten vanaf zien, dan zullen de deelnemers hiervan ruim voor de wedstrijd geïnformeerd worden.

Data wedstrijd:   zaterdag 10 juni 2017, Oude IJssel Keppel.
Wedstrijdduur:    5 uur. 
 
Inschrijving voor bovenstaande wedstrijd moet uiterlijk 3 juni 2017 bij de federatie binnen zijn.
________________________________________________________________________________
    
Namens het bestuur wensen wij u alvast een goede vangst.
 
 

Jaarvergadering 2017.

Op woensdag 2 februari werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Op deze avond werden de plannen voor het komende jaar voorgelegd en konden de aanwezige leden hun zegje doen.
 
De vergadering werd geopend met een minuut stilte voor de leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. De notulen van de jaarvergadering 2016 werden behandeld en vervolgens goedgekeurd.
De secretaris las zijn jaarverslag voor. Daarna kwam de penningmeester aan het woord en werd er ook verslag gedaan door de kascommissie. Hierna werd door de vergadering decharge verleend aan de penningmeester.
 
Ook hadden we een jubilaris, Klaas Schaap zit alweer 40 jaar in het bestuur, een ongelofelijke lange tijd. Hij werd dan ook volledig terecht in het zonnetje gezet.
Ook waren er drie bestuursleden aftredend en herkiesbaar. Hiermee ging de vergadering akkoord.
 
Na de mededelingen en discussie kwam de afsluitende rondvraag. Hier werden door een aantal leden vragen gesteld, die waar mogelijk direct beantwoorde werden of meegenomen door het bestuur.
 
In de pauze werden er lootjes verkocht, de prijzentafel was weer erg goed gevuld. Wij willen de sponsoren daarvoor hartelijk bedanken. Met name hengelsport Timmer stelde weer een aantal mooie prijzen beschikbaar voor de verloting. De overige sponsoren staan op de website vermeld in het menu "Weblinks".
 
Na de pauze was het tijd voor de prijsuitreiking. Daar werden de prijzen uitgereikt aan de kampioenen van het afgelopen seizoen en de andere prijswinnaars. Er waren vele prijzen.
Foto's van de prijzen, bekerwinnaars en de jubilaris staan in het menu "Fotogalerij".
 
 

Karper uitgezet in de kleiput

Begin augustus zijn er ongeveer 40 karpers uitgezet in de kleiput Wolfswaard.
De via hengelsport Timmer uit Ochten verkregen karpers hebben enkele weken in quarantaine gezeten en zijn daarna vergebracht naar de kleiput. De karpers hebben een gevarieerde maat van 15 tot 40 centimeter. Mogelijk volgt later nog een uitzetting.
 
Wij willen de heer Timmer, namens de leden, hartelijk bedanken.
 
 
Meer foto's zijn te bekijken in de rubriek "Fotogalerij".
 
 

Formulieren te downloaden

Mocht u onverhoopt uw nieuwsbrief, lijst van viswateren 2016-2018 of het wedstrijdprogramma van 2017 kwijt zijn geraakt.
Deze formulieren zijn te downloaden onder "Downloads". Heel makkelijk uit te printen voor gebruik!
Buienradar
Dit is de
buienradar
voor regio
'Opheusden',
klik op de kaart
voor een
gedetaileerde
versie.

Ga verder »
Weerbericht