Snoeiwerkzaamheden

Op zaterdag 23 maart zullen er snoeiwerkzaamheden uitgevoerd worden bij Kleiput de Wolfswaard. Houdt er rekening mee als u hier wilt gaan vissen, dit kan tot enige overlast lijden. 

 

Klaas Boot wint nipt tweede competitiewedstrijd feeder

Op zaterdag 16 maart stond de 2e competitiewedstrijd feeder op het programma. Omdat er een behoorlijke stroming staat in de Rijn werd de wedstrijd, die aanvankelijk in de Rijn aan de Marsdijk bij Lienden gehouden zou worden, verplaatst naar de Rijn achter de zuigerplas, zodat er tussen de kribben gevist kon worden. Er kwamen 8 deelnemers op de wedstrijd af, die onder kletsnatte en winderige omstandigheden gevist werd.

Al snel werden in het B vak de eerste vissen gevangen. Dick van de Kolk had het eerste half uur al enkele mooie vissen in zijn net zitten, en ook Jan Pluigers, die voor de eerste keer bij ons mee viste met de feeder, ging goed van start. In het vak A kwam de vis pas later op gang. Maar hier kwam uiteindelijk wel de winnaar vandaan. Johan Heenck wist het laatste kwartier nog twee mooie brasems te vangen, en kwam zodoende nog erg dicht bij het gewicht van Klaas Boot, maar kwam net 20 gram te kort. Klaas boot won de wedstrijd met 8.852 gram. Jan Pluigers won het B vak en werd tweede met 6.539 gram. Johan Heenck werd derde met 8.832 gram.

Op zaterdag 30 maart is de volgende wedstrijd van dit kampioenschap, deze wedstrijd staat gepland in de zuigerplas aan de dijkzijde.

 

Verslag jaarvergadering en afscheid van Klaas Schaap

Op woensdag 13 februari werd de jaarlijkse algemene jaarvergadering gehouden. Op deze avond wordt er door het bestuur verslag gedaan over het afgelopen jaar. En worden de plannen voor het nieuwe jaar voorgelegd aan de aanwezige leden. Ook kunnen ze hun zegje doen over uiteenlopende onderwerpen. Wij als bestuur vinden het jammer dat er hoofdzakelijk wedstrijdvissers op deze avond aanwezig zijn. Zo is het moeilijk om een goed beleid te voeren voor onze overige vissers, terwijl dit juist de grootste groep vissers betreft.

Nadat de vergadering geopend werd met een minuut stilte voor de leden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn, werden de notulen voorgelezen van de jaarvergadering 2018 en goedgekeurd. Daarna kwam de penningmeester aan het woord, zijn verslag lag ter inzage op de tafels, en de kascommissie bracht een positief verslag uit.

Gerrit van Eck was dit jaar periodiek aftredend en herkiesbaar, door de aanwezige leden werd hij unaniem herkozen.

Klaas Schaap was ook aftredend, echter heeft hij aangegeven na 42 jaar niet meer herkiesbaar te zijn. Een grote aderlating voor de vereniging en het bestuur. Met het vertrek van Klaas gaat niet alleen een gedreven bestuurder verloren, maar ook 42 jaar kennis en ervaring. De voorzitter bedankt Klaas voor zijn bewezen diensten, tevens wordt hij voorgedragen voor het erelidmaatschap, en ontvangt een plaquette met oorkonde. Ook krijgt Klaas nog een enveloppe en een bloemetje, waarna Klaas het woord neemt en het bestuur en de leden bedankt voor het vertrouwen in al die jaren. Gelukkig zullen we Klaas zeker nog regelmatig aan de waterkant zien, en heeft Klaas aangegeven dat we indien nodig altijd een beroep op hem kunnen doen.

Helaas is er geen reactie gekomen op de oproep voor nieuwe bestuursleden, en de voorzitter benadrukt dat aanvulling van het bestuur wel noodzakelijk is. Door het vertrek van Klaas als secretaris, is er binnen het bestuur gekeken naar de mogelijkheden, en hebben we de functie opgesplitst. De werkzaamheden omtrent wedstrijden en de website worden ingevuld door Johan Heenck. Bij hem kunt u terecht met vragen en het opgeven omtrent wedstrijden. Adri Hendriksen zal de nieuwe secretaris worden, en neemt alle overige werkzaamheden over. Overige functies zijn binnen het bestuur opnieuw verdeeld. De vergadering heeft geen bezwaar tegen deze wijzigingen.

Na nog wat overige punten wordt de rondvraag gedaan. En worden enkele vragen en voorstellen gedeeld door de leden. Vragen worden beantwoord, en de voorstellen zullen binnen het bestuur besproken worden. In de pauze worden er weer lootjes verkocht voor de volledig gesponsorde prijzentafel. Namens de leden bedanken we alle sponsoren hartelijk voor de door hen beschikbaar gestelde artikelen, kijk eens op de website naar al deze sponsors. 

Na de pauze en de verloting, worden de prijzen van het seizoen 2018 uitgereikt. Helaas was ons jeugdlid en Nederlands kampioen Luc Berends niet aanwezig tijdens de vergadering, het bestuur wilde hem verrassen met een enveloppe voor het behalen van het kampioenschap U15 van Sportvisserij Nederland. Deze werd overhandigd aan zijn vader die wel aanwezig was. 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun komst en wenst iedereen een mooi visseizoen toe.

 
 

Kees van Doorn wint eerste competitiewedstrijd feeder

Na twee maanden zonder wedstrijden, werd op zaterdag 2 maart de eerste competitiewedstrijd feeder gevist, in de zuigerplas aan de dijkzijde. Doordat het de afgelopen weken prachtig weer is geweest, waren de verwachtingen hooggespannen, en waren de vissers in de veronderstelling dat er wel aardig gevangen kon worden vandaag. Helaas bleek het nog moeilijk om een visje te vangen, en zouden er zelfs een aantal op nul blijven steken.

Er kwamen 11 deelnemers op de wedstrijd af waaronder één nieuwkomer, wat altijd goed is om te zien. Hij liet zich in zijn eerste wedstrijd al meteen zien, door als eerste een aantal vissen te vangen. Helaas voor hem viel het daarna volledig stil. Kees van Doorn kwam wat later op stoom, maar wist de wedstrijd wel naar zich toe te trekken. Kees won de wedstrijd met 3.085 gram. Gerrit van Eck vissend in het andere vak, wist door een leuk aantal voorns te vangen het B vak te winnen. Arend Roelofse werd derde met 1.992 gram.

Op zaterdag 16 maart wordt de volgende wedstrijd in dit kampioenschap gevist. Dan zal er gevist worden in de Rijn aan de Marsdijk te Lienden.

 

Vacatures bestuur

Beste leden, nadat in 2017 twee bestuursleden afscheid hadden genomen, zal op de aanstaande jaarvergadering in februari 2019 nog een bestuurslid aftreden. Klaas Schaap heeft na ruim 40 jaar dienst te hebben gedaan binnen het bestuur, aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn. Dat dit een groot gemis zal zijn voor het huidige bestuur moge duidelijk zijn. Een bestuurder met zo’n grote staat van dienst is onvervangbaar. Vindt maar eens iemand met zoveel toewijding voor de vereniging. Toch zullen we de keuze van Klaas moeten respecteren en op zoek moeten naar nieuwe bestuursleden. We hebben onderling besloten de huidige taken die Klaas vervulde te gaan verdelen binnen het bestuur.

Doordat de vorige twee vacature’s binnen het bestuur ook nog niet vervuld zijn, komt er daar dus nog één bij. We zouden deze erg graag opgevuld zien worden. Ook is het mogelijk om eens een bestuursvergadering bij te wonen, om zo kennis te maken met de huidige bestuursleden en taken van het bestuur.

Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich melden bij het bestuur.


 

Kerstwedstrijd gemakkelijke prooi voor Pieter Moerman

Op zaterdag 22 december werd het jaar traditioneel afgesloten met de jaarlijkse kerstwedstrijd. 

Er kwamen 9 deelnemers op de wedstrijd af, die onder winderige omstandigheden plaatsvond in de zuigerplas aan de dijkzijde. Omdat er de vorige wedstrijd redelijk wat vis gevangen was, waren de deelnemers hoopvol gestemd. Ook vandaag konden een aantal deelnemers een leuk netje vis ter weging aanbieden. Pieter Moerman spande hierin wel absoluut de kroon, met 2 brasems en een groot aantal mooie voorns met een totaalgewicht van 10.231 gram, won hij de wedstrijd met groot gemak. Dankzij het vakkundige uitpeilen van zijn stek bewees hij dat er op het gehele parcours, wat erg grillig is door het diepteverschil, prima vis te vangen is. Arend Roelofse werd tweede, met onder andere een prachtige brasem, met een totaalgewicht van 3.208 gram. De overige deelnemers moesten het doen met voorns, daarmee werd Johan Heenck derde met 2.855 gram.


Na de wedstrijd werden de prijzen uitgereikt onder het genot van een heerlijk kopje erwtensoep en een drankje naar keuze. Na een winterstop van 2 maanden zullen we in maart de wedstrijden weer oppakken met een vernieuwde feedercompetitie, die over het gehele jaar gevist zal worden. 

Meer info en de overige wedstrijden vindt u binnenkort elders op de site.


 

Pieter Moerman en Dick van de Kolk klasse apart tijdens laatste feederkoppelwedstrijd

Op zaterdag 8 december werd de laatste koppelwedstrijd feedervissen gevist. Deze keer werd er gevist in de zuigerplas aan de dijkzijde. Doordat de weersvoorspellingen niet veel goeds beloofden verschenen er maar 4 koppels aan de waterkant. Al tijdens het opbouwen kwam de regen met bakken uit de lucht en er stond ook een harde stormachtige wind.


Al vrij snel nadat de wedstrijd begon werden de eerste vissen gevangen. Vooral het koppel Pieter Moerman en Dick van de Kolk vingen geregeld vis, waaronder 2 brasems en prachtige exemplaren van voorns. Dat zij de wedstrijd zouden gaan winnen was al vrij snel duidelijk. Bij de andere koppels vielen de vangsten helemaal stil. Pieter en Dick wonnen de wedstrijd met 12.574 gram. Tweede werden Ronald Wildschut en Johan Heenck met 3.393 gram en op de derde plaats eindigden Kees van Doorn en Kees van Doorn jr . met 2.954 gram.


 

Hans de Jongh vist zich wederom naar de winst in het clubkampioenschap vaste hengel

Op zaterdag 22 september stond alweer de laatste wedstrijd in het vaste hengel kampioenschap op het programma. Er kwamen acht vissers op de wedstrijd af, die werd gehouden in de Linge langs de Dalwagen. 

Op voorhand waren er nog drie kanshebbers op het kampioenschap, waaronder zoals voorgaande jaren ook Hans de Jongh. Nadat de deelnemers hun plaatsnummer hadden geloot, was al snel duidelijk dat Hans de te kloppen man was vandaag. Het Linge vissen is doorgaans wel aan Hans besteed en zeker als hij dit vanaf de kopplek mag gaan doen.


Zo ook vandaag, Hans de Jongh maakte zijn favoriete rol waar en viste zich naar de winst met 3.402 gram. Gerdie Timmer werd verdienstelijk tweede met 1.235 gram. Kees van Doorn werd derde met 990 gram.

Hans de Jongh won, evenals vorig jaar, het kampioenschap vaste stok met een totaal aantal van 11 punten. Klaas Schaap werd tweede met 13 punten en Kees van Doorn werd derde met 14 punten.


De vaste stok competitie zit erop. We hopen op 6 oktober aan te vangen met enkele feederkoppel wedstrijden. Deze worden gevist vanaf de strekdam in de Rijn achter de steenfabriek. Het betreft geen competitie meer. Dus u kunt ook deelnemen met verschillende koppelmaten.


 

Vader en zoon Berends winnen de koppelwedstrijd vaste hengel

Op zaterdag 15 september stond de jaarlijkse koppelwedstrijd vaste hengel op het programma, deze wedstrijd wordt steevast gevist in de Linge aan de Dalwagen, zo ook vandaag. Er kwamen 9 koppels op de wedstrijd af.


De loting bepaalde dat de koppels Pieter Moerman en Dick van de Kolk en de kersverse Nederlands kampioen Luc Berends en zijn vader Dick Berends de kopplekken in beslag mochten nemen. De rest van de deelnemers waren met dit gegeven gewaarschuwd. 

Om half 9 werd het startsein gegeven en al snel werden de eerste vissen gevangen en ze volgden elkaar in rap tempo op. Vooral op de kopplekken werd goed vis gevangen. Na anderhalf uur werd het moeizamer en was het vooral in het midden van het parcours schrapen voor een visje. De vangst bestond vooral uit voorn. Het koppel Berends wist twee brasems te vangen, Pieter Moerman en Dick van de Kolk vingen er één. Ook Erik van Harn haakte een brasem, na een dril van een minuut of tien schoot hij helaas los. 


Vader en zoon Berends wonnen de wedstrijd met 9.090 gram, Pieter Moerman en Dick van de Kolk werden op kleine achterstand tweede met 8.934 gram. Johan Heenck en Erik van Harn werden derde met 4.593 gram.


 

Luc Berends Nederlands kampioen vissen in categorie U15

Afgelopen zaterdag werd het NK wedstrijdvissen georganiseerd. Het decor was het Beukerskanaal, dat van Steenwijk naar Giethoorn stroomt. Bijna het hele traject werd in beslag genomen door de jeugdige talenten, die vier uur lang de strijd aangingen op weg naar de felbegeerde titel.

 


Luc Berends (lid van HSV 't Alvertje uit Opheusden) moest eerst een plekje verdienen voor het NK. Hij nam deel aan de selectiewedstrijd van HF Midden Nederland. (Selectiewedstrijden voor een NK worden door heel Nederland georganiseerd, waar de junioren een kans krijgen om de 

eindkampioenschappen te kunnen bereiken.)


Luc heeft een aantal keer aan het Beukerskanaal getraind, waarvan 1 keer met het jeugdteam van HF Midden Nederland. Daarna werd de tactiek wel duidelijk. Er moest minimaal 1 grote vis worden gevangen. Hier werd het materiaal, voer en aas op aangepast.

   

De wedstrijd verliep precies zoals verwacht, kleine vis in de eerste twee uur van de wedstrijd. Toch bleef de grote vis lang weg. Na drie en half uur melde de eerste bonusvis zich. Een brasem van 1600 gram werd erg behoedzaam en gecontroleerd door Luc naar het schepnet gestuurd, direct gevolgd door een kleinere brasem.

 

Totaal heeft Luc Berends 21 vissen gevangen, waarbij de weegschaal van Sportvisserij Nederland 3.330 gram aangaf.  Bij de officiële prijsuitreiking bleek dit ruim voldoende om Nederlands Kampioen te worden in de categorie U15.


Op de foto Luc met de eerste bonusvis

 

Laurens van Engelenhoven wint laatste jeugdcompetitiewedstrijd, Heidi Moerman kampioen.

Op dinsdag 4 september werd de laatste wedstrijd in het jeugdkampioenschap gevist. Gelukkig werd er deze avond goed gevangen en werd het een leuke sportieve laatste wedstrijd.

Op voorhand stond Heidi Moerman er goed voor in de competitie en moesten de overige deelnemers wel van hele goede huizen komen. Maar ze gaven zich nog niet gewonnen. 


Laurens van Engelenhoven ging goed van start en viste een hele goede wedstrijd, met in totaal 33 vissen won hij de wedstrijd. Heidi liet zich niet zomaar van de wijs brengen en bleef constant in het spoor van Laurens en bleef geconcentreerd haar vissen vangen, ze werd tweede met 30 vissen. Corné Akkerman werd derde met 19 vissen.


De competitie werd gewonnen door Heidi Moerman, ze wist in totaal 48 vissen te vangen. Laurens van Engelenhoven werd tweede met 38 vissen. De derde plaats was voor Corné Akkerman met 28 vissen. Diederik Fieren werd vierde met 18 vissen en Diederik Akkerman eindigde op de vijfde plaats met 15 vissen.


Na de wedstrijd werd de prijsuitreiking gedaan bij cafetaria Ons Hoekje aan de Koningstraat in Opheusden. Doordat er maar vijf deelnemers waren gingen ze allemaal naar huis met een beker of medaille, een geldbedrag en drie zakken lokvoer per persoon. Ook werden alle kinderen getrakteerd op twee consumpties naar keuze, die in het geheel zijn gesponsord door het cafetaria. 

Wij willen hen hiervoor heel hartelijk bedanken.


De prijswinnaars.
 

De Sportvisser wint Betuwecup

Op zaterdag 1 september werd de jaarlijkse Betuwecup gevist. In deze wedstrijd vissen de verenigingen HSVD uit Dodewaard, De Sportvisser uit Ochten, 't Snoekje uit Maurik en 't Alvertje uit Opheusden tegen elkaar. De beste acht vissers per vereniging tellen mee voor de einduitslag van de verenigingen. Daarnaast is er nog een individueel klassement.

Dit jaar was de organisatie in handen van HSVD en werd er gevist in het grindgat in Dodewaard.
Er deden 25 vissers mee. Helaas konden wij geen 8 vissers in totaal op de been brengen, wat het op voorhand al moeilijk maakte. Er werd aardig vis gevangen, al was de de vis soms erg klein.
Individueel won Patrick Everhard van HSVD de wedstrijd vanuit het vak C met 10.488 gram.
Tweede werd Gerdie Timmer van De Sportvisser, hij won het vak B met 3.437 gram. Pieter Moerman van 't Alvertje werd derde, vak A won door hem gewonnen met 2.314 gram.

Het verenigingenklassement werd gewonnen door De Sportvisser met 23.077 gram. HSVD werd tweede met 17.521 gram. 't Alvertje werd op kleine achterstand derde met 17.026 gram en op de laatste plaats eindigde 't Snoekje met 1.482 gram.

 

Arend Roelofse wederom winnaar van de marathon

Op zaterdag 25 augustus werd de jaarlijks terugkerende marathon gevist, hierbij strijden de vissers om de felbegeerde Rien Schaap bokaal.  
Door o.a. de voorspelde weersomstandigheden en het feit dat er 3 deelnemers en een begeleider naar het NK dobbervissen waren (waar ze helaas geen potje konden breken), bleef het aantal deelnemers beperkt tot slechts 14 personen.

In de ochtend waren de weersomstandigheden goed te noemen, maar in de middag werden de vissers geteisterd door enkele pittige buien.
Over de vangst viel niet te klagen. De vis die gevangen werd was erg klein, maar er werden wel grote aantallen gevangen door de meeste deelnemers.
Voor de pauze waren het alleen Johan Vermeer en Klaas Schaap die een grote vis wisten te vangen. Na de pauze, waarin iedereen zich tegoed kon doen aan een hapje en een drankje, gingen de vissers vol goede hoop terug naar hun plaats, in de hoop nu wel de zo begeerde grote bonusvis te kunnen vangen.
Alleen Arend Roelofse wist in de middag een kleine brasem te vangen, samen met een ruim 200 kleine visjes bezorgde dit hem voor het tweede jaar op rij de winst met een totaalgewicht van 5.530 gram.
Ronald Wildschut won in vak A met 3.700 gram en werd daarmee tweede in de einduitslag. Op de derde plaats eindigde Johan Vermeer, hij won in vak B met 3.365 gram.

 

Goede vangsten tijdens nachtwedstrijd

Op vrijdag 17 augustus vanaf 20:00 uur tot zaterdag 18 augustus 07:00 uur werd de nachtwedstrijd gevist in de Rijn aan de Marsdijk bij Lienden. 
Tien deelnemers gingen deze uitdaging aan en na de loting, die om 18:30 uur plaatsvond, konden de deelnemers naar hun stek gaan.
Daar moesten de spullen opgezet, hengels opgetuigd en verlichting in orde gemaakt worden, zodat ook gedurende de nacht gevist kon worden.
De weersomstandigheden waren goed en er werd gerekend op redelijke vangsten.
Dat ging niet op voor Ronald Wildschut, na enkele vissen en een krab gevangen te hebben viel het helemaal stil en het bleef stil. Van pure armoede is hij omstreeks 02:00 uur zijn auto ingedoken en in slaap gevallen.
Het verliep anders voor Dick van de Kolk, op een afstand van 87 meter wist hij de nodige vis binnen te halen en met ruim 48 kilo won hij de wedstrijd.
Alexander van Ingen werd verdienstelijk tweede met bijna 41 kilo. Met ruim 36 kilo was de derde plaats voor Pieter Moerman.
Totaal werd er ruim 247 kilo vis gevangen, een mooi resultaat.

 

Klaas Schaap wint de laatste wedstrijd en kroont zich tot kampioen 50+

Op maandag 16 juli werd alweer de laatste competitiewedstrijd 50+ competitie gevist in de Linge langs de Dalwagen. Er kwamen 13 deelnemers op de wedstrijd af. Op voorhand waren er nog drie deelnemers die kans maakten op de eindzege. Van deze drie had alleen Klaas Schaap het heft in eigen hand.

Na de loting zag het er voor Klaas helemaal rooskleurig uit, hij mocht, evenals afgelopen zaterdag in het vaste hengel kampioenschap, plaatsnemen op de kopplek. Dat is doorgaans wel aan Klaas  besteed. Zo ook vandaag , de vangst was matig, maar Klaas wist net genoeg te vangen en won de wedstrijd met 954 gram. Dik Hovestad, een andere kanshebber voor het kampioenschap , werd tweede met 930 gram. Hein Hoogsteder werd derde met 641 gram.

Door de overwinning van Klaas kwam hij op een puntentotaal van 9 punten en een totaal gewicht van 5.324 gram en kroonde zich tot 50+ kampioenschap. Hans de Jongh werd tweede met 12 punten en 
4.688 gram de derde plaats was voor Dik Hovestad met 13 punten en 4.470 gram. 

 

Gerrit van Eck en Ronald Wildschut winnen koppelwedstrijd vrije hengel

Op zaterdag 23 juni werd de jaarlijkse koppelwedstrijd gevist vanaf de strekdam in de Rijn. 

Er kwamen 9 koppels op de wedstrijd af, die onder frisse omstandigheden om 9 uur begon.


Nadat het startsein had geklonken duurde het bij de meeste deelnemende koppels wel even voordat ze vis vingen. Maar na enige tijd werden er hier en daar enkele vissen gevangen. Toch kwam vis niet echt los, telkens als er enkele vissen gevangen werden viel het daarna weer even stil.


Na de pauze was het bij sommige koppels helemaal over. Zo niet bij het koppel Gerrit van Eck en Ronald Wildschut. Ze vingen juist de meeste vissen na de pauze en wonnen zo de wedstrijd met 20.243 gram. Tweede werden Arend Roelofse en Alexander van Ingen met 17.784 gram. Derde werden Pieter Moerman en Dick van de Kolk met 16.346 gram. 


 

Hans van de Weerdt wint wederom federatiekampioenschap feedervissen

Op zaterdag 9 juni werd onder prachtige omstandigheden het federatiekampioenschap feeedervissen gevist. Dit jaar werd er gevist in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel.
Namens 't Alvertje deden drie deelnemers mee en niet onverdienstelijk.
 
Hans van de Weerdt won de wedstrijd met 4.480 gram. Door van te voren een slimme tactiek te kiezen, wist hij vlak onder de kant een aantal flinke baarzen te vangen, wat hem uiteindelijk de winst opleverde. Ook Alexander van Ingen wist zijn mannetje te staan en werd derde met 2.210 gram.
Beide heren zullen 't Alvertje vertegenwoordigen op het Open Nederlands Kampioenschap feedervissen op 1 september. 
 
 

Klaas Schaap wint ledenwedstrijd met HSVD

Op zaterdag 26 mei stond de jaarlijkse clash met HSVD op het programma. Er deden 14 deelnemers mee aan de wedstrijd en deze werd gevist in de grondput in Opheusden.
 
Onder prachtige zomerse omstandigheden begonnen de deelnemers aan de wedstrijd. Het bleek lastig om een visje te vangen. Aan de lange kant vingen de meeste deelnemers wel een visje, maar aan de dijkkant was het droevig met de vangst.
 
Klaas Schaap won de wedstrijd ruimschoots met 6.761 gram. Tweede werd Hans de Jongh met 2.158 gram. De derde plaats was voor Kees van Doorn met 633 gram.
 
HSV 't Alvertje won het verenigingengevecht met in totaal 9.963 gram. HSVD bleef steken op 202 gram. De prijzen werden na afloop, onder het genot van een drankje, uitgereikt in sporthalbar de Biezenwei in Opheusden.
 
 

't Alvertje wint in Wageningen

Op zaterdag 28 april werd de jaarlijkse onderlinge wedstrijd gevist tussen 't Alvertje en Ons Genoegen uit Wageningen. Dit keer werd de wedstrijd georganiseerd door Ons Genoegen en werd er met 14 deelnemers gevist in het havenkanaal.
 
Het werd een wedstrijd met slechte vangsten, slechts 6 deelnemers wisten vangst te bemachtigen, die bestond uit een enkel voorntje en donderpadden.  
Henk Elings had nog een mooie voorn aan de lijn hangen, maar spijtig voor hem schoot de vis net voor het schepnet los en ging de winst aan zijn neus voorbij.
 
Individueel ging de winst met 220 gram naar Arend Roelofse, gedeeld tweede werden Gerrit van Eck en Henk Elings met elk 100 gram.  
 
't Alvertje won de wedstrijd met in totaal 460 gram, Ons Genoegen kwam niet verder dan120 gram.
 
Onder het genot van een hapje en een drankje werden de prijzen uitgereikt in het clubhuis van Ons Genoegen.
 
 

Vandalisme bij kleiput Wolfswaard

Helaas hebben wij melding gekregen van een aantal vernielingen aan auto's op de parkeerplaats bij kleiput Wolfswaard. Het gaat hierbij om het bekrassen van auto's, gesloopte spiegels en het lek steken van banden.
Wij roepen de daders op om hiermee te stoppen en de gedupeerden om aangifte te doen bij de politie. Vissers vragen wij om een extra oogje in het zeil te houden.
Ziet u een verdachte situatie, bel dan de politie. '
 
 

Formulieren te downloaden

Mocht u onverhoopt uw nieuwsbrief, lijst van viswateren 2016-2018 of het wedstrijdprogramma van 2017 kwijt zijn geraakt.
Deze formulieren zijn te downloaden onder "Downloads". Heel makkelijk uit te printen voor gebruik!
Buienradar
Dit is de
buienradar
voor regio
'Opheusden',
klik op de kaart
voor een
gedetaileerde
versie.

Ga verder »
Weerbericht